පළාත් සභා ඡන්දයේ මනාප අංක සැකසීම ඇරඹේ…….

උතුරුමැද, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග වදින අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක සකස් කිරීමේ කටයුතු මැතිවරණ පැවැත්වෙන දිස්ත‍්‍රික්ක හතේ සහකාර මැතිවරණ කාර්යාල මගින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙවර පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 3073 ක්. ඔවුන්ගේ නම් අකාරාදි පිළිවෙලට සකස් කිරිමෙන් අනතුරුව එය සහතික කරලීම සඳහා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රැගෙන ඒමට නියමිතයි. ඉන් අනතුරුවයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් මනාප අංක නිකුත් කරනු ලබන්නේ. ලබන සතිය වන විට එම කටයුතු අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙකු අප ප‍්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළා.