ජගත් සංවිධානයත් කොටින්ට සල්ලි දීලා……

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මෙරට ව්‍යාජ සමාගම්වල නමින් කොටි සංවිධානය වෙත ඩොලර් මිලියන ගණනක මුදල් ආධාර ලබාදුන් බව හෙළිවී තිබෙනවා. කොටි සංවිධානය වෙනුවෙන් එම ගණුදෙනුව සංවිධාන කර ඇත්තේ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ මෙරට කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්ව සිටි දෙමළ ජාතික පුද්ගලයෙක් බවයි වාර්තාවන්නේ. උතුරු – නැගෙනහිර වගා සහ කෘෂිකර්ම සේවා සඳහා ලබාදෙන බව පවසමින් මෙලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.57 ක් 2008 වසරේදී මෙලෙස ලබාදී ඇත්තේ දේව් ටේ‍්‍රඩර්ස්, ඒ.එෆ්. ඇසෝසියේට්ස් සහ වයි.සී. ඕ ෆාම් යන සමාගම් තුනටයි. එහෙත් එම සමාගම් 3 ලියාපදිංචි ලිපිනයන්හි නොමැති බව ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින්ම පසුව පිළිගෙන තිබෙනවා. එහෙත් එය හෙළිදරව් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගෙන ඇති බවයි ඔවුන්ගේ සංනිවේදනයන්ගෙන් හෙළිවී ඇත්තේ.