විදේශ ආදායම මේ වසරේදී ඩොලර් බිලියන දෙක දක්වා ඉහල නැංවීමට පියවර

මෙම වසරේදී සෘජු විදේශීය ලැබිම් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන දෙකක් දක්වා ඉහළ නංවාගැනීමට අපේක්ෂා කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර අංශයේ වර්ධනයන් යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ බව සඳහන් කර තිබේ.
කොළඹ වරාය පුළුල් කිරීම යටතේ දකුණ පර්යන්තයේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ඇරඹීමට නියමිත බවද, එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් අයෝජනයක් බවත් මහ බැංකුව පවසයි.මේ අතර හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිතව ව්‍යාපෘති පහළොවක් හඳුනාගෙන ඇති බවත්, එයින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් අයෝජනය කරගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.
සාම්පූර් කාර්මික කලාපය, කොළඹ නුවර අධිවේගී මාර්ගය, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ සිදුකිරීමට නියමිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, තංගල්ල හෝටල්, ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් පිරිපහදුව, මුතුරාජවෙල සන් සිටි හෝටලය ආදී ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති මේ වසර තුළදී ඇරඹීමට හැකිවනු ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි