තිරිගු පිටි රුපියල් 8 යි 50 කින් ඉහලට…….

තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් අටයි ශත පනහකින් ඊයේ (26) සිට ඉහළ නැංවීමට තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදන සමාගම් තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව පී්‍රමා සමාගම සහ සෙරන්බිඩ් සමාගමමෙම මිල ඉහළ දැමීමට කර ඇති අතර, ඒ බව එම සමාගම් තහවුරු කළ බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එස්.කේ. ජයවර්ධන මහතා “ලක්බිම” පැවැසීය. මෙම මිල ඉහළ දැමීමත් සමගින් තිරි‘ු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 98.50ක් වෙති.
තිරි‘ු පිටි මිල ඉහළ දැමීමත් සමගින් බේකරි නිෂ්පාදන ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවද ජයවර්ධන මහතා කීය. මතෛක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත්, සිය සංගමය අද (27) හෝ හෙට (28) රැස්වී ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා කීය.