ඒකීය ලංකාවක් තුළ බලය බෙදිය යුතුයි-ඉන්දු කොංග්‍රස් මන්ත්‍රී මනිකා කියයි…..

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු නැඟෙනහිර දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත යුත්තේ ඒකීය ලංකාවක් තුළම බව ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ සාමාජික කොංග්‍රස් මන්ත්‍රී මනිකා තාගෝර් පැවැසීය.

මනිකා තාගෝර් මේ බව පවසා ඇත්තේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හමුවූ අවස්ථාවේදීය.

බලය බෙදීම පිළිබඳව කතා කළ ඒ මහතා පැවසුවේ ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හමුවී සාකච්ඡා කරන බවය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය ද මේ පිළිබඳව රජය සමඟ සංවාදශීලී මාර්ගයෙන් විසඳාගත යුතු යැයි මනිකා තාගෝර් මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළ බව ඉන්දීය ප්‍රවෘත්ති සේවය අනාවරණය කෙළේය.